Thông báo

[ THÔNG BÁO ] KÝ QUỸ MỚI CẬP NHẬP NGÀY 19/11/2021

KÝ QUỸ MỚI NHẤT ĐƯỢC CẬP NHẬP NGÀY 19/11/2021 BỞI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM Kính gửi độc giả và quý Nhà đầu tư, iSharefutures cập nhập mức...

10:58 19/11/2021
KÝ QUỸ CÁC MẶT HÀNG GIAO DỊCH HÀNG HÓA 15/11/2021

BẢNG KÝ QUỸ CÁC MẶT HÀNG GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM Danh sách Ký quỹ mới nhất được cập nhập vào ngày 15/11/2021 Công ty...

09:57 15/11/2021
BÁO CÁO BÁN HÀNG – EXPORT SALES 30/09/2021

BÁO CÁO SỐ EXPORT SALES MỚI CẬP NHẬP NHẤT 30/09/2021 Số liệu báo cáo có sự chênh lệch không quá lớn so với cùng kỳ tuần trước Công ty TNHH...

10:39 01/10/2021
THÔNG BÁO THỜI HẠN TẤT TOÁN CÁC HỢP ĐỒNG ĐẾN NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN VÀ NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG

Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng  Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo...

09:56 22/09/2021
[ 31/08/2021 ] BÁO CÁO TIẾN ĐỘ MÙA VỤ – Crop Progress USDA

iSharefutures gửi tới độc giả thông tin Báo cáo tiến độ mùa vụ được phát hành lúc 3h sáng ngày 31/08/2021 Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao...

09:15 31/08/2021
BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA LIÊN KỲ HẠN TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

Ký quỹ giao dịch mới Kính gửi quý khách hàng, Công Ty TNHH iShare Việt Nam (iShare) xin thông báo tới quý khách hàng  Quyết định vv Ban hành các mức ký quỹ giao dịch hàng hóa...

09:31 30/08/2021
[ 26/08/2021 ] KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Kính gửi quý khách hàng, Công Ty TNHH iShare Việt Nam (iShare) xin thông báo tới quý khách hàng  Quyết định vv Ban hành các mức ký quỹ giao dịch hàng...

16:21 26/08/2021
Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng

Kính gửi: Quý Khách Hàng, Công Ty TNHH iShare Việt Nam (iShare) trân trọng cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ đầu tư giao dịch...

18:02 20/08/2021
Quyết định 168 về việc ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở ngày 09/06/2021

Kính gửi : Quý Khách hàng, Công Ty TNHH iShare Việt Nam (iShare) trân trọng cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ đầu tư giao dịch hàng hóa...

10:29 15/06/2021
Thông báo thời hạn tất toán hợp đồng

Kính gửi: Quý Khách hàng, Công Ty TNHH iShare Việt Nam (iShare) trân trọng cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ đầu tư giao dịch hàng hóa...

16:47 14/06/2021
[ 10/06 ] Thông báo: Bắt đầu giao dịch Spread qua Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam – MXV

Từ hôm nay, 10/06/2021, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) bắt đầu giao dịch Spread.  Trong thời gain vừa qua, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam đã...

11:27 10/06/2021
THÔNG BÁO THỜI HẠN TẤT TOÁN CÁC HỢP ĐỒN ĐẾN NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN

Kính gửi: Quý Khách hàng, Công Ty TNHH iShare Việt Nam (iShare) trân trọng cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ đầu tư giao dịch hàng hóa...

14:53 01/06/2021
THAY ĐỔI KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TẠI MXV TỪ NGÀY 19/05/2021

Kính gửi : Quý Khách hàng, Công Ty TNHH iShare Việt Nam (iShare) trân trọng cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ đầu tư giao dịch hàng hóa...

17:16 20/05/2021
THAY ĐỔI KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TỪ NGÀY 11/05/2021

Kính gửi : Quý Khách hàng, Công Ty TNHH iShare Việt Nam (iShare) trân trọng cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ đầu tư giao dịch hàng hóa...

15:15 10/05/2021
THÔNG BÁO THỜI HẠN TẤT TOÁN CÁC HỢP ĐỒNG ĐẾN NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN

Kính gửi: Quý Khách hàng, Công Ty TNHH iShare Việt Nam (iShare) trân trọng cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ đầu tư giao dịch...

15:10 10/05/2021
Quyết định 168 về việc ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở ngày 07.5.2021

Kính gửi : Quý Khách hàng, Công Ty TNHH iShare Việt Nam (iShare) trân trọng cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ đầu tư giao dịch hàng hóa...

10:02 10/05/2021
Thông báo lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm trên Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam ( 12/05-14/05/2021 )

Kính gửi : Quý Khách hàng, Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Khách hàng Thông báo số 162/TB/MXV về việc nghỉ giao dịch một số các sản phẩm trên MXV từ...

09:19 06/05/2021
Bổ sung sản phẩm Đường trắng vào danh mục hàng hóa giao dịch liên thông tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Công ty TNHH iSHARE VIỆT NAM , thành viên kinh doanh thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo, Theo quyết định số 157/QĐ/TGĐ-MXV, 158/QĐ/TGĐ-MXV, 159/QĐ/TGĐ-MXV...

15:33 04/05/2021