Thứ năm, 17/10/2022, 14:50 (GMT +7)

Kính gửi Quý khách hàng,

Công Ty TNHH iShare Việt Nam xin  Thông báo tới Qúy Khách hàng Thông báo tới Qúy Khách hàng quyết định áp dụng từ ngày 17/10/2022. như sau

:782QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 14.10.2022

783QĐ vv Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 14.10.2022

Chia sẻ:

Bình luận