Biểu đồ phân tích kỹ thuật

Theo dõi biểu đồ giao dịch phân tích kỹ thuật để có dữ liệu giá mới nhất trên thị trường hàng hóa và các tài sản tài chính chính khác.

 

Ký hiệu các mã hàng hóa

Tên hàng hóa Mã hàng hóa
Chỉ số DXY DX
Đồng Comex   HG
Vàng  ZG
Bạc Comex ZI
Đậu tương ZS
Dầu đậu tương ZL
Khô đậu tương ZM
Lúa mì ZW
Ngô ZC
Dầu thô T
Coffee Robusta RC
Coffee Arabica KC
Đường SB