Trạng thái quỹ CFTC

CFTC: Báo cáo tuần kết thúc ngày 12/01 của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai

Báo cáo Cam kết của Thương nhân (COT) của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), phát hành hàng tuần, giúp cho nhà đầu tư hiểu được động...

01:36 18/01/2021
(CFTC) Các nhà đầu cơ đã đẩy giá Ngô và Đậu tương lên mức cao kỷ lục

Theo CFTC (Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai) các nhà quản lý tiền tệ đã nâng các vị thế mua ròng của họ hoặc đặt cược vào giá...

19:18 12/10/2020