Công ty TNHH Ishare Việt Nam thông báo dừng các giao dịch môi giới hàng hóa từ ngày 01/04/2023 và hoàn tất các thủ tục để chấm dứt tư cách thành viên tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam trước ngày 30/04/2023.

Chúng tôi xin thông báo tới Quý khách hàng về việc chúng tôi sẽ ngưng mở tài khoản giao dịch mới từ ngày 15/03/2023.

Đối với các tài khoản đang giao dịch, khách hàng có thể đóng vị thế trước 31/03/2023 hoặc có thể chuyển sang Thành viên kinh doanh khác để quản lý và chăm sóc.

Trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng được biết.

Thông báo dừng mở TK-1

 

 

Chia sẻ:

Bình luận