Ngày 20/02/2023,

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/12/2022. IShare xin thông báo tới Quý khách thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 LRCH23 Cà phê Robusta 03/2023 23/02/2023 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
2 MQIH23 Bạc mini 03/2023 24/02/2023 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
3 MQCH23 Đồng mini 03/2023 24/02/2023 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
4 MHGH23 Đồng micro 03/2023 24/02/2023 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
5 BMJ23 Dầu Brent mini 04/2023 24/02/2023 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
6 RBEH23 Xăng RBOB 03/2023 24/02/2023 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
7 QOJ23 Dầu Brent 04/2023 24/02/2023 Trước 21:00 ngày 23/02/2023
8 MPOH23 Dầu cọ thô 03/2023 28/02/2023 Trước 15:00 ngày 24/02/2023
9 SBEH23 Đường 11 03/2023 28/02/2023 Trước 21:00 ngày 24/02/2023
10 SIEH23 Bạc 03/2023 28/02/2023 Trước 21:00 ngày 24/02/2023
11 SILH23 Bạc micro 03/2023 28/02/2023 Trước 21:00 ngày 24/02/2023
12 CPEH23 Đồng 03/2023 28/02/2023 Trước 21:00 ngày 24/02/2023
13 PLEH23 Bạch kim 03/2023 28/02/2023 Trước 21:00 ngày 24/02/2023
14 ZREH23 Gạo thô 03/2023 28/02/2023 Trước 22:00 ngày 24/02/2023
15 KWEH23 Lúa mỳ Kansas 03/2023 28/02/2023 Trước 22:00 ngày 24/02/2023
16 XBH23 Đậu tương mini 03/2023 28/02/2023 Trước 22:00 ngày 24/02/2023
17 XCH23 Ngô mini 03/2023 28/02/2023 Trước 22:00 ngày 24/02/2023
18 XWH23 Lúa mỳ mini 03/2023 28/02/2023 Trước 22:00 ngày 24/02/2023
19 ZLEH23 Dầu đậu tương 03/2023 28/02/2023 Trước 22:00 ngày 27/02/2023
20 ZSEH23 Đậu tương 03/2023 28/02/2023 Trước 22:00 ngày 27/02/2023
21 ZMEH23 Khô đậu tương 03/2023 28/02/2023 Trước 22:00 ngày 27/02/2023
22 ZWAH23 Lúa mỳ 03/2023 28/02/2023 Trước 22:00 ngày 27/02/2023
23 ZCEH23 Ngô 03/2023 28/02/2023 Trước 22:00 ngày 27/02/2023

–       Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 NQGH23 Khí tự nhiên mini 03/2023 23/02/2023 Trước 21:00 ngày 21/02/2023
2 CTEH23 Bông sợi 03/2023 09/03/2023 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
3 SIEG23 Bạc 02/2023 24/02/2023 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
4 MQIH23 Bạc mini 03/2023 24/02/2023 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
5 SILG23 Bạc micro 02/2023 24/02/2023 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
6 CPEG23 Đồng 02/2023 24/02/2023 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
7 MQCH23 Đồng mini 03/2023 24/02/2023 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
8 MHGH23 Đồng micro 03/2023 24/02/2023 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
9 PLEG23 Bạch kim 02/2023 24/02/2023 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
10 NGEH23 Khí tự nhiên 03/2023 24/02/2023 Trước 21:00 ngày 22/02/2023
11 LRCH23 Cà phê Robusta 03/2023 27/03/2023 Trước 21:00 ngày 24/02/2023
12 SBEH23 Đường 11 03/2023 28/02/2023 Trước 21:00 ngày 24/02/2023
13 QOJ23 Dầu Brent 04/2023 28/02/2023 Trước 21:00 ngày 24/02/2023
14 BMJ23 Dầu Brent mini 04/2023 28/02/2023 Trước 21:00 ngày 24/02/2023
15 RBEH23 Xăng RBOB 03/2023 28/02/2023 Trước 21:00 ngày 24/02/2023
16 XBH23 Đậu tương mini 03/2023 14/03/2023 Trước 22:00 ngày 24/02/2023
17 XWH23 Lúa mỳ mini 03/2023 14/03/2023 Trước 22:00 ngày 24/02/2023
18 XCH23 Ngô mini 03/2023 14/03/2023 Trước 22:00 ngày 24/02/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Xem chi tiết Quyết định tại :  TB 977/QĐ/TGĐ-MXV v/v Đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Chia sẻ:

Bình luận