Thứ Tư ngày 15/12/2022, 10:12, GMT +7

Kính gửi Quý khách hàng,

iShare xin thông báo tới quý khách thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 NQGF23 Khí tự nhiên mini 01/2023 23/12/2022 Trước 21:00 ngày 21/12/2022
2 LRCF23 Cà phê Robusta 01/2023 23/12/2022 Trước 21:00 ngày 22/12/2022
3 NGEF23 Khí tự nhiên 01/2023 26/12/2022 Trước 21:00 ngày 22/12/2022
4 BMG23 Dầu Brent mini 02/2023 27/12/2022 Trước 21:00 ngày 23/12/2022
5 MQIF23 Bạc mini 01/2023 28/12/2022 Trước 21:00 ngày 23/12/2022
6 MQCF23 Đồng mini 01/2023 28/12/2022 Trước 21:00 ngày 23/12/2022
7 MHGF23 Đồng micro 01/2023 28/12/2022 Trước 21:00 ngày 23/12/2022
8 QOG23 Dầu Brent 02/2023 27/12/2022 Trước 21:00 ngày 23/12/2022
9 RBEF23 Xăng RBOB 01/2023 28/12/2022 Trước 21:00 ngày 23/12/2022

Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 NQGF23 Khí tự nhiên mini 01/2023 27/12/2022 Trước 21:00 ngày 23/12/2022
2 SIEZ22 Bạc 12/2022 28/12/2022 Trước 21:00 ngày 23/12/2022
3 MQIF23 Bạc mini 01/2023 28/12/2022 Trước 21:00 ngày 23/12/2022
4 SILZ22 Bạc micro 12/2022 28/12/2022 Trước 21:00 ngày 23/12/2022
5 CPEZ22 Đồng 12/2022 28/12/2022 Trước 21:00 ngày 23/12/2022
6 MQCF23 Đồng mini 01/2023 28/12/2022 Trước 21:00 ngày 23/12/2022
7 MHGF23 Đồng micro 01/2023 28/12/2022 Trước 21:00 ngày 23/12/2022
8 PLEZ22 Bạch kim 12/2022 28/12/2022 Trước 21:00 ngày 23/12/2022
9 NGEF23 Khí tự nhiên 01/2023 28/12/2022 Trước 21:00 ngày 23/12/2022

 

Đề nghị Quý khách lưu ý tất toán vị thế trước các thời hạn trên.

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH ISHARE VIỆT NAM

Địa chỉ: 391 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: dvkh@isharefutures.com

Website: www.isharefutures.com

Fanpage: Giao dịch hàng hóa iShare

Chia sẻ:

Bình luận