Theo CFTC (Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai) các nhà quản lý tiền tệ đã nâng các vị thế mua ròng của họ hoặc đặt cược vào giá cao hơn đối với các hợp đồng tương lai đậu và ngô vào tuần trước.
CFTC – Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai
Trong báo cáo COT của CFTC, các nhà đầu tư đã nâng mức đặt cược tăng giá của họ đối với đậu lên tới 230.746 hợp đồng tương lai ròng chỉ trong bảy ngày kết thúc vào ngày 6 tháng 10. Con số này tăng từ 224,902 hợp đồng một tuần trước đó và được cho là cao nhất trong kỷ lục.
Các nhà đầu cơ cũng đã nâng mức mua ròng của họ đối với ngô, lên 117.284 hợp đồng tương lai vào tuần trước, tăng từ 84.748 bảy ngày trước đó. Đó là vị trí lớn nhất đối với ngô kể từ tháng 7 năm 2019.
Các vị thế mua ròng trong lúa mì mùa đông đỏ mềm đã tăng lên 28.097 hợp đồng tương lai vào tuần trước, gần gấp ba lần so với tuần trước và là vị trí lớn nhất kể từ cuối tháng Ba. CFTC cho biết các nhà đầu tư cũng đặt cược tăng giá vào mùa đông lên 26.563 hợp đồng tương lai từ 17.870 một tuần trước đó.
Báo cáo COT cung cấp các vị thế được nắm giữ bởi các nhà giao dịch thương mại hoặc những người sử dụng hợp đồng tương lai để bảo vệ tài sản vật chất của họ, các nhà giao dịch phi thương mại, hoặc các nhà quản lý tiền (còn được gọi là các nhà đầu cơ lớn) hoặc các nhà đầu cơ nhỏ.

Chia sẻ:

Bình luận