Thứ Hai, 14/11/2022, 15:42, (GMT+7)

Kính gửi Qúy Khách hàng,

Công ty TNHH ISHARE VIỆT NAM  xin trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng Thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng từ 21,22,24,25/11/2022, như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 CTEZ22 Bông sợi 12/2022 23/11/2022 Trước 21:00 ngày 21/11/2022
2 CCEZ22 Ca cao 12/2022 23/11/2022 Trước 21:00 ngày 21/11/2022
3 NQGZ22 Khí tự nhiên mini 12/2022 23/11/2022 Trước 21:00 ngày 21/11/2022
4 NGEZ22 Khí tự nhiên 12/2022 24/11/2022 Trước 21:00 ngày 22/11/2022
5 MQIZ22 Bạc mini 12/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
6 MQCZ22 Đồng mini 12/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
7 MHGZ22 Đồng micro 12/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
8 BMF23 Dầu Brent mini 01/2023 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
9 RBEZ22 Xăng RBOB 12/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
10 QOF23 Dầu Brent 01/2023 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 25/11/2022

Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 CTEZ22 Bông sợi 12/2022 07/12/2022 Trước 21:00 ngày 22/11/2022
2 NQGZ22 Khí tự nhiên mini 12/2022 25/11/2022 Trước 21:00 ngày 23/11/2022
3 SIEX22 Bạc 11/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
4 MQIZ22 Bạc mini 12/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
5 SILX22 Bạc micro 11/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
6 CPEX22 Đồng 11/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
7 MQCZ22 Đồng mini 12/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
8 MHGZ22 Đồng micro 12/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
9 PLEX22 Bạch kim 11/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
10 NGEZ22 Khí tự nhiên 12/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022

Qúy khách hàng vui lòng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, chúng tôi sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống, căn cứ theo quyết định số Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

 

Chia sẻ:

Bình luận