Thứ Sáu, 07/10/2022, 10:27, (GMT+7)

Kính gửi Qúy Khách hàng,

Công ty TNHH iShare  trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng Quyết định áp dụng từ ngày 06/10/2022 như sau

750QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 05.10.2022

Chia sẻ:

Bình luận