201TB vv hỗ trợ 50% phí cố định
717QĐ vv Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG ngày 26.9.2022 (1)
Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng chính sách hỗ trợ 50% phí giao dịch (Phí User Trader) khi giao dịch trên phần mềm CQG, cụ thể:

  • Kể từ ngày 01/10/2022, khách hàng giao dịch trên hệ thống CQG sẽ được hỗ trợ 50% mức phí cố định (User Trader) được nêu trong bảng tính phí sử dụng cơ sở dữ liệu qua hệ thống CQG theo quyết định số 717/QĐ/TGĐ- MXV ngày 26/09/2022 của Tổng giám đốc Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam đối với các User Trader trên hệ thống CQG trong Quý IV năm 2022
  • Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/10/2022 đến 31/12/2022
  • Đối tượng: Tất cả khách hàng đang giao dịch tại CTY TNHH iShare Việt Nam

Từ ngày 01/01/2023, việc thực hiện thu phí sẽ thực hiện theo quy định hiện hành tại  CTY TNHH iShare Việt Nam.

 

Chia sẻ:

Bình luận