Thứ Hai, Ngày 28/11/2022, GMT +7

Kính gửi Qúy Khách hàng,

Công ty TNHH iShare  trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng Quyết định số 884/QĐ/TGĐ-MXV lịch nghỉ giao dịch mặt hàng dầu cọ thô, cụ thể như sau:884TB vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 25.11.2022
 

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

Chia sẻ:

Bình luận