Thứ Sáu, 04/11/2022, 11:37, (GMT+7)

Kính gửi Qúy Khách hàng,

Công ty TNHH iShare  trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng Quyết định áp dụng từ ngày 04/11/2022 như sau:

845QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 03.11.2022

Chia sẻ:

Bình luận