Theo báo cáo của Hiệp hội ép dầu quốc gia Mỹ (NOPA) sản lượng ép dầu trong tháng 3 của các nhà máy ép dầu nước này đạt 177.98 triệu giạ, thấp hơn so với mức 155.16 triệu giạ trong tháng 2 và thấp hơn so với mức kỷ lục 181.37 triệu giạ thong tháng 3 năm 2020. Đây là mức ép dầu cao thứ hai trong lịch sử đối với các tháng 3.

Theo khảo sát của Reuters, giới phân tích kỳ vọng sản lượng ép dầu tháng 3 ở mức 179.18 triệu giạ.

Tồn kho dầu đậu tương kết thúc tháng 3 được báo cáo ở mức 1.771 tỷ pound, cao hơn so với mức 1.757 tỷ pound trong tháng 2, nhưng thấp hơn mức 1.899 tỷ pound cùng kỳ năm ngoái.

Tồn kho dầu đậu tương thấp hơn trung bình dự báo của giới phân tích ở mức 1.822 tỷ pounds.

Xuất khẩu khô đậu trong tháng 3 giảm về mức 937 tấn, cao hơn so với mức 838 tấn trong tháng 2, nhưng thấp hơn so với mức 974 tấn trong tháng 3 năm 2020.

NOPA-Ep-dau-dau-tuong-trong-thang-3-dat-muc-cao-thu-hai-trong-lich-su-cac-thang-3

NOPA – The National Oilseed Processors Association – Hiệp hội ép dầu Hoa Kỳ bao gồm 13 công ty ép dầu lớn tại Mỹ, chiếm khoảng 95% sản lượng ép dầu cả nước. Hàng tháng NOPA ra báo cáo vào ngày 15 để đánh giá lượng ép dầu đậu tương và tồn kho dầu đậu tương của Hiệp hội. Số liệu này tuy không tổng quát như của USDA, nhưng lại ra trước báo cáo của USDA (ngày 01 tháng sau), nên có tác động nhất định lên thị trường CBOT.

 

 

MXV News

Chia sẻ:

Bình luận