Báo cáo Giao hàng – Export Inspections USDA được công bố vào 22:00h thứ 2 ngày 16/08

Theo số liệu báo cáo, hàng hóa lên tàu tuần này cao hơn tuần trước ngoại trừ mặt hàng lúa mỳ do nhu cầu giảm sút tại thị trường Trung Quốc ảnh hưởng bởi lũ lụt.

So với mặt bằng chung, Lúa mì vẫn là sản phẩm duy nhất giảm trong khi các mặt hàng nông nghiệp còn lại tăng.

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

Chia sẻ:

Bình luận