Một vài điểm nổi bật của Thị trường Hàng hóa phiên Mỹ 02.06.2021: Thị trường hàng hóa phái sinh biến động hỗn hợp. Ngô giảm mạnh trong khi các sản phẩm họ nhà đậu tương tăng khá tốt.

I. ĐIỂM LẠI THỊ TRƯỜNG HÔM QUA

Vào giữa phiên giao dịch, giá ngô kỳ hạn tháng 7 giảm 17 cent ở mức $ 6,71. Giá kỳ hạn tháng 9 vụ mùa mới cũng cùng xu hướng giảm 13 cent ở mức $ 5,88. Giá ngô kỳ hạn tháng 12 giảm  nhẹ 10 ¢ ở mức 5,67 USD.

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 7 tăng nhẹ 4 cent ở mức $ 15,53. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 8 cao hơn 5 ¢ ở mức $ 15,06. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11 vụ mới cùng xu hướng tăng 7 cent ở mức 14,04 USD.

Giá lúa mì kỳ hạn tháng 7 giảm nhẹ 7 cent ở mức $ 6,86 .

Giá đậu nành kỳ hạn tháng 7 thấp hơn 4,20 USD / tấn ngắn ở mức 394,50 USD.

Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 7 tăng 2,14 cent ở mức 69,53 cent / pound.

Ở các thị trường khác, thị trường dầu thô NYMEX tăng +0,77 (+ 1,14%) ở mức 68,49 USD. Đồng đô la Mỹ có cùng xu hướng tăng và Dow Jones Industrials cao hơn 86 điểm (+ 0,25%) ở mức 34,661 điểm so với phiên hôm trước

 

II. GÓC NHÌN KĨ THUẬT

  1. DẦU ĐẬU TƯƠNG

Dầu đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua tăng rất mạnh lên vùng 70.85. Hiện tại dầu đậu tương đã vượt vùng kháng cự mạnh vùng 70.00. Quý nhà đầu tư có thể canh dầu đậu hồi về vùng hỗ trợ cũ tại vùng 70.00 – 70.30 rồi có thể MUA.

  1. ĐẬU TƯƠNG

Đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua cũng tăng khá tốt lên vùng 1565. Đậu tương cũng đã vượt được vùng kháng cự mạnh của nó là vùng 1560. Nhà đầu tư có thể canh đậu tương hồi về vùng hỗ trợ cũ tại vùng 1565 – 1550 rồi mình tiến hành MUA.

  1. KHÔ ĐẬU TƯƠNG

Khô đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua giảm khá mạnh về vùng 393. Sau khi khô đậu tương quay trở lại test vùng kháng cự cũ là vùng 400 nhưng không thành công. Nhà đầu tư có thể canh BÁN khô đậu tương khi hồi lên vùng 396 – 397.

  1. LÚA MÌ 

Lúa mì kết phiên hôm qua giảm nhẹ về vùng 686. Kết phiên lúa mì hình thành 1 cây nến rút chân ngay tại vùng kháng cự cũ là vùng 700. Nhà đầu tư có thể canh BÁN  lúa mì khi hồi lên vùng 690 – 700.

 

  1. NGÔ

Ngô tháng 7 kết phiên hôm qua giảm khá sâu về vùng 675. Hiện tại ngô đang gặp vùng hỗ trợ mạnh  667 – 668.Nhà đầu tư có thể canh MUA ngô khi nó hồi về vùng hỗ trợ cũ 667 – 668.

 

  1. ĐƯỜNG

Đường tháng 7 kết phiên hôm qua hình thành 1 cây nến doji lưỡng lự. Tạm thời nên đứng ngoài quan sát thêm đối với đường. Đợi những tín hiệu xác nhận rõ ràng rồi tiến hành vào lệnh.

  1. CÀ PHÊ ROBUSTA

Cà phê Robusta kết phiên hôm qua hình thành 1 cây nến doji ngay tại vùng kháng cự cũ 1600. Nhà đầu tư tiếp tục đợi cà phê hồi về vùng hỗ trợ cũ 1550 có thể MUA.

 

Chia sẻ:

Bình luận