KÝ QUỸ MỚI NHẤT ĐƯỢC CẬP NHẬP NGÀY 19/11/2021 BỞI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

Kính gửi độc giả và quý Nhà đầu tư,

iSharefutures cập nhập mức ký quỹ giao dịch hàng hóa mới nhất vào ngày 19/11/2021.

Cụ thể, Quặng sắc có mức thay đổi, chi tiết được thể hiện tại File đính kèm

FILE Ky quy cap nhap 19.11.2021

 

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

Chia sẻ:

Bình luận