NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 15/09, CÁC MẶT HÀNG GIAO DỊCH TIỀM NĂNG CÓ XU HƯỚNG HỒI PHỤC SAU NHIỀU PHIÊN GIẢM GIÁ.

1. Ngô Tháng 12 – ZCEZ21

Nhận định thị trường hàng hóa Mã ngô tháng 12

Vận động khá tích cực khi gặp hỗ trợ mạnh MA 200

• Khuyến nghị: Canh BUY tại các pha điều chỉnh khi phá vỡ thành công ngưỡng kháng cự 521 -525.

2. Đường Tháng 10 -SBEV21

Nhan-dinh-thi-truong-hang-hoa-duong
Nhận định thị trường hàng hóa mã sản phẩm Đường tháng 11

Giảm nhẹ khi gặp vùng kháng cự 19.2-19.3
• Khuyến nghị:
– TH1: Nếu giá vượt được vùng 19.2 -19.3 => Canh BUY với giá hợp lý
– TH1: Có thể canh mua với vùng giá hiện tại (SL 18.55)

3. Café Robusta – LRCX21

Nhận định thị trường hàng hóa mã sản phẩm Cà phê Robusta tháng 11

Tích lũy nền khá đẹp tại vùng 2030 – 2060, được sự hỗ trợ của EMA 13

Khuyến nghị: NĐT có thể chờ Café Robusta kết thúc giai đoạn điều chỉnh, vượt mức 2068 – 2072 để BUY.

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

Chia sẻ:

Bình luận