Mã tháng – Hàng hóa phái sinh : Cách nhập mã giao dịch hàng hóa

  1. Mã tháng

Mã tháng hợp đồng hàng hóa phái sinh được quy định bởi CME Group – Sàn giao dịch hàng hóa Chicago.

Cụ thể:

Tháng 1: F

Tháng 2: G

Tháng 3: H

Tháng 4: J

Tháng 5: K

Tháng 6: M

Tháng 7: N

Tháng 8: Q

Tháng 9: U

Tháng 10: V

Tháng 11: X

Tháng 12: Z

  • Mã tháng là ký hiệu cuối cùng trong chuỗi mã giao dịch của các sản phẩm.
  • Mã tháng thể hiện cho hợp đồng tương lai của từng kỳ hạn khác nhau.

VD mã tháng 9 tức là hợp đồng đó sẽ hết hạn vào tháng 9, nhà đầu tư có thể giao dịch hợp đồng tháng 9 từ thời điểm ngày ngày 30/9 trở về trước đó.

  1. Cách nhập mã giao dịch

Công thức mã hợp đồng = Mã hàng hóa + Mã tháng + Mã năm đáo hạn

Trong đó:

  • Mã hàng hóa : Click vào ĐÂY để xem mã từng sản phẩm cụ thể.
ma-hang-hoa-phai-sinh
Mã một số sản phẩm giao dịch tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam
  • Mã tháng: đã được đề cập cụ thể ở phần 1
  • Mã năm: 2 số cuối của năm dương lịch. VD: năm 2021 , mã năm sẽ là 21, tương tự 2019 sẽ là 19.

VD: Mã hợp đồng ngô tháng 11 năm 2021 sẽ có ký hiệu là: ZCEX21, nhà đầu tư nhập mã này vào trong bảng danh mục mã hàng trên CQG hoặc Tradingview là có thể quan sát được.

Để mở Tài khoản Demo giao dịch hàng hóa phái sinh, vui lòng để lại email. iShare sẽ tạo lập và gửi tới bạn để có thể tham khảo các giao dịch hợp đồng kỳ hạn hàng hóa phái sinh.

 

Chia sẻ:

Bình luận