Đơn vị Quản lý Rủi ro (RMA) của USDA hiện đang cho phép các công ty bảo hiểm cây trồng bỏ yêu cầu quyền sở hữu trong 60 ngày đối với các nhà chăn nuôi có quyền Bảo vệ Rủi ro Chăn nuôi.

Người chăn nuôi hiện có thể bán vật nuôi của mình khi cần thiết, nhưng người chăn nuôi vẫn cần phải xuất trình chứng nhận về quyền sở hữu vật nuôi.

Thông thường, chính sách yêu cầu người chăn nuôi sở hữu vật nuôi trong 60 ngày cuối cùng của phạm vi bảo hiểm.

Sự linh hoạt này thừa nhận những thách thức mà các nhà sản xuất chăn nuôi đang phải đối mặt do hạn hán trên diện rộng và đảm bảo những nhà sản xuất cần bán gia súc sớm hơn vẫn được bảo hiểm.

Việc bỏ yêu cầu quyền sử hữu này là một phần của bộ bảo hiểm cây trồng linh hoạt hơn cho các nhà sản xuất bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Bo-yeu-cau-quyen-so-huu-usda-bac-bo

RMA cũng đã gia hạn thời hạn thanh toán phí bảo hiểm và chi phí hành chính, hoãn và miễn lãi phát sinh cũng như các thủ tục nhanh được ủy quyền vào tháng 7 để giúp các nhà sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi điều kiện hạn hán khắc nghiệt.

Ngoài ra, vào tháng 7, RMA đã cập nhật chính sách cho phép các nhà sản xuất có bảo hiểm cây trồng cỏ khô, chăn thả hoặc chặt cây che phủ bất cứ lúc nào và vẫn nhận được 100% khoản thanh toán cho việc trồng trọt ngăn chặn.

Thay đổi chính sách này hỗ trợ việc sử dụng cây che phủ, có thể giúp người sản xuất xây dựng khả năng chống chịu với hạn hán.

 

Điều phối hạn hán

USDA đang phối hợp với các cơ quan liên bang, chính quyền tiểu bang, các Bộ lạc và các cơ quan khác để giải quyết các tác động của hạn hán.

 

Montaño cho biết: “Hạn hán ảnh hưởng đáng kể đến nông nghiệp và khả năng giúp chuyển hóa nước thành thực phẩm và chất xơ cho đất nước của nông dân và chủ trang trại. “ USDA đang hợp tác với một loạt các nhóm để có cách tiếp cận toàn chính phủ nhằm giải quyết hạn hán”.

 

Tại Cơ quan quản lý Biden-Harris, USDA đang chuyển đổi hệ thống lương thực của Mỹ với trọng tâm hơn là sản xuất lương thực địa phương và khu vực linh hoạt hơn, tạo thị trường công bằng hơn cho tất cả các nhà sản xuất, đảm bảo tiếp cận thực phẩm an toàn, lành mạnh và bổ dưỡng trong tất cả các cộng đồng.

Xây dựng các thị trường và dòng chảy mới thu nhập cho nông dân và nhà sản xuất sử dụng thực phẩm và lâm nghiệp thông minh với khí hậu, đầu tư lịch sử vào cơ sở hạ tầng và khả năng năng lượng sạch ở vùng nông thôn Hoa Kỳ, đồng thời cam kết công bằng trên toàn Bộ bằng cách loại bỏ các rào cản hệ thống và xây dựng lực lượng lao động đại diện hơn cho Hoa Kỳ

 

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

Chia sẻ:

Bình luận