Báo cáo giao hàng cập nhập mới nhất ngày 20/09/2021

Số liệu báo cáo giao hàng tuần 19/09

📊 Giao hàng Ngô tăng mạnh với mức 152%
📊 Đậu tương tăng 42%
📊 Lúa mỳ giảm so với tuần trước gần 1%

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

Chia sẻ:

Bình luận