Kính gửi: Quý Khách Hàng,

Công Ty TNHH iShare Việt Nam (iShare) trân trọng cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ đầu tư giao dịch hàng hóa tại iShare.

iShare xin gửi tới Quý Khách hàng Thông báo thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

–       Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 RBEU21 Xăng RBOB 09/2021 27/08/2021 Trước 02:00 ngày 26/08/2021
2 QOV21 Dầu Brent 10/2021 27/08/2021 Trước 03:00 ngày 27/08/2021

–       Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 NGEU21 Khí tự nhiên 09/2021 27/08/2021 Trước 02:00 ngày 26/08/2021
2 PLEQ21 Bạch kim 08/2021 27/08/2021 Trước 02:00 ngày 26/08/2021
3 CPEQ21 Đồng 08/2021 27/08/2021 Trước 02:00 ngày 26/08/2021
4 SIEQ21 Bạc 08/2021 27/08/2021 Trước 02:00 ngày 26/08/2021

Rất mong Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021. (Quý khách xem quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV ở file đính kèm)

QUYET DINH 273 MXV

iShare xin trân trọng thông báo.

Chúc Quý Khách hàng đầu tư thành công!

Chia sẻ:

Bình luận