1.
DẦU ĐẬU TƯƠNG


Dầu đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua tiếp tục giảm mạnh về vùng 62.10. Hiện tại dầu đậu
đã gãy hết tất cả các vùng kháng cự của nó. Khả năng cao dầu đậu sẽ giảm tiếp về vùng 60.00 .
Nhà đầu tư nên ưu tiên BÁN dầu đậu tương khi nó hồi lên vùng 63.00.

 

 

2. ĐẬU TƯƠNG


Đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua cũng giảm khá sâu về vùng 1442. Nhưng hiện tại đậu tương
đang ở vùng hỗ trợ khá mạnh.Thời điểm hiện tại Nhà đầu tư nên đứng ngoài để theo dõi thêm đối
với đậu tương. Đợi phản ứng giá ở vùng hỗ trợ rõ ràng rồi mới xem xét vào lệnh.

 

 

3. KHÔ ĐẬU TƯƠNG

 

 

Khô đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua lại tăng khá tốt lên vùng 379, đi ngược lại so với xu
hướng nhà họ đậu. Tạm thời Quý nhà đầu tư nên tiếp tục đứng ngoài quan sát thêm.
Đợi khô đậu tương gãy vùng hỗ trợ cũ là vùng 375, có thể BÁN.


4. NGÔ

 

 

Ngô tháng 7 kết phiên hôm qua vẫn tăng nhẹ lên vùng 671. Tuy nhiên kết phiên hôm qua ngô hình
thành 1 cây nến rút chân khá mạnh ngay tại vùng kháng cự mạnh vùng 670. Nhà đầu tư
có thể canh BÁN ngô khi nó gãy vùng hỗ trợ mạnh vùng 665.


5. LÚA MỲ


Lúa mì tháng 9 kết phiên hôm qua tăng nhẹ lên vùng 667. Lúa mì vẫn đang nằm trong mô hình
tích lũy mạnh. Nhà đầu tư vẫn ưu tiên đợi lúa mì break out qua khỏi vùng tích lũy rồi mới tiến hành vào lệnh.

 

 

6. ĐƯỜNG


Đường tháng 7 kết phiên hôm qua tiếp tục hình thành 1 cây nến rút chân nữa, Khả năng cao đường
sẽ giảm tiếp về vùng hỗ trợ của nó là vùng 16.50.Nhà đầu tư có thể canh BÁN đường khi nó thủng
vùng 17.00 nhé.

 

 

7. CF ROBUSTA


Cà phê robussta tháng 7 kết phiên hôm qua tăng khá tốt lên vùng 1600, cũng là vùng kháng cự khá
mạnh của cà phê. Xu hướng của cà phê vẫn tiếp tục là xu hướng tăng. Nhà đầu tư nên canh MUA
cà phê khi nó vượt vùng 1600.

 

Chia sẻ:

Bình luận