Chi trả cổ phiếu bằng cổ tức là gì?

Hiểu đơn giản là việc công ty chi trả cổ tức theo tỷ lệ nhất định. Vì sao vấn đề này KHÔNG HẲN LÀ CÓ LỢI?
Về bản chất, cổ tức bằng cổ phiếu chỉ là việc CHIA TÁCH cổ phiếu và không hề phát sinh thêm DÒNG TIỀN MỚI giúp doanh nghiệp gia tăng nội lực.
Giả sử, 1 cổ phiếu có giá 10.000 (10 nghìn) VND, sở hữu 1000 cổ phiếu quy ra tài sản là 10.000.000 (10 triệu) VND. Công ty thực hiện chia cổ tức tỷ lệ 1:1, tức là với mỗi cổ phiếu bạn đang có bạn sẽ nhận đc thêm 1 cổ phiếu. Nghe có vẻ đây là một khoản đầu tư rất HỜI.
Thực tế ở đây, bạn chỉ nhận về thêm 1000 cổ phiếu nhưng với giá 5000 VND mà thôi.
TỨC LÀ tài sản của bạn chính xác là 2000 cổ phiếu nhân với giá 5000 VND = 10.000.000 (10 triệu) VND.
Nó bằng đúng số tài sản ban đầu bạn có.
co-tuc-chi-tra
ĐIỂM KHÔNG CÓ LỢI Ở ĐÂY LÀ:
1. Vốn hóa không đổi, trong khi nhà đầu tư phải chờ 2-3 tháng để cổ phiếu mới phát hành về tài khoản, sau đó mới có thể bán.
2. Tài sản không đổi nhưng hiện nay bạn phải đóng thuế 5% trên cổ tức nhận được, tức là đã không được gì lại còn phải ĐÓNG THUẾ.
VẬY CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU CÓ LỢI CHO AI?
  • Nhìn chung, trả cổ tức bằng cổ phiếu là biện pháp giúp doanh nghiệp hợp thức hóa nhiều chỉ tiêu tài chính và điều này hoàn toàn khác với việc đầu tư mở rộng.
  • Công ty có thể giữ lại tiền để khắc phục khó khăn hoặc mở rộng sản xuất, đầu tư vào những dự án mang lại lợi nhuận lâu dài cho cổ đông.
  • Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu giúp lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên, qua đó gián tiếp tăng thanh khoản của cổ phiếu đó.
  • Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không vượt trội, giá sẽ trở về mức trước khi tăng. Việc này dường như lại có lợi với chính bạn – NĐT

Vậy bạn còn muốn nhận cổ tức bằng cổ phiếu hay không?

Chia sẻ:

Bình luận