Các nhà xuất khẩu tư nhân Báo cáo Hoạt động Bán hàng Trung Quốc,

Ngày 8 tháng 9 năm 2021 – Các nhà xuất khẩu tư nhân đã báo cáo với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ doanh số xuất khẩu 106.000 tấn đậu tương để giao cho Trung Quốc trong năm tiếp thị 2021/2022.

Năm tiếp thị cho đậu nành bắt đầu vào ngày 1 tháng 9.

USDA phát hành báo cáo bán hàng xuất khẩu hàng ngày và hàng tuần cho công chúng.

bao-cao-hoat-dong-ban-hang-truong-quoc
Doanh số xuất khẩu 106.000 tấn đậu tương để giao cho Trung Quốc

Các nhà xuất khẩu phải báo cáo cho USDA bất kỳ hoạt động bán hàng xuất khẩu nào từ 100.000 tấn trở lên của một loại hàng hóa, được thực hiện trong một ngày hoặc số lượng tổng cộng 200.000 tấn trở lên trong bất kỳ kỳ báo cáo nào, ngoại trừ 20.000 tấn đối với dầu đậu nành, được thực hiện trong một ngày đến một điểm đến. Hoặc số lượng tổng cộng từ 40.000 tấn trở lên trong bất kỳ khoảng thời gian báo cáo nào, trước 3 giờ chiều Giờ miền Đông vào ngày làm việc tiếp theo sau đợt bán hàng.

Doanh số xuất khẩu ít hơn số lượng này phải được báo cáo cho USDA hàng tuần.

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

Chia sẻ:

Bình luận