Một số ví dụ về hàng hóa là gì?

Hàng hóa có nhiều dạng khác nhau. 

Ví dụ về hàng hóa năng lượng bao gồm dầu, khí đốt tự nhiên và xăng. 

Hàng hóa cũng bao gồm các loại cây trồng như ngô, đậu nành và lúa mì, Hàng hóa mềm hoàn toàn thuộc một danh mục khác và bao gồm những thứ như bông, cà phê và gạo.

gia-hang-hoa-cac-mat-hang-mxv
Các mặt hàng được giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến giá hàng hóa?

Cung và cầu đóng một vai trò lớn trong cách định giá hàng hóa trên thị trường. Khi cung thấp, cầu cao dẫn đến giá cả cao hơn. Giá giảm khi tình hình đảo ngược — khi cung cao và cầu thấp.

sang-luong-dau-tuong-gia-hang-hoa

Giá cả hàng hóa trong kinh tế học là gì?

Giá hàng hóa được báo giá theo hai cách khác nhau. Đầu tiên là thị trường hoặc giá tương lai thị trường, là giá được báo cáo trong tin tức. Mặt khác, giá giao ngay là giá tiền mặt của hàng hóa. Đây là những gì thương nhân thực sự cho hàng hóa vào ngày mua.

Làm thế nào để bạn bắt đầu giao dịch hàng hóa?

Các nhà đầu tư có thể bắt đầu giao dịch hàng hóa theo nhiều cách. Các nhà đầu cơ có thể giao dịch hàng hóa tương lai giao dịch trên một số sàn giao dịch hàng hóa lớn. Những người không quen thuộc với cách hoạt động của hợp đồng tương lai có thể chọn các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) hoặc cổ phiếu của các công ty liên quan đến hàng hóa, chẳng hạn như các công ty khai thác vàng hoặc năng lượng.

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

Chia sẻ:

Bình luận