1. DẦU ĐẬU TƯƠNG

Dầu đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua tăng khá tốt lên vùng 72.32. Phiên hôm qua khẳng định cho xu hướng tăng của dầu đậu chắc chắn hơn . Hiện tại dậu đậu tương đang nằm ngay dưới trend line. Để an toàn Nhà đầu tư có thể canh dầu đậu tương vượt vùng kháng cự của nó là vùng 72.50 rồi MUA.

 

  1. ĐẬU TƯƠNG

Đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua tăng nhẹ lên vùng 1583. Tuy nhiên đậu tương vẫn đang nằm dưới vùng 1600 là vùng kháng cự khá mạnh của đậu tương. Ngoài ra đậu tương còn đang nằm trong mô hình tam giác. Mọi người ưu tiên đợi thêm. Đợi đậu tương break out qua khỏi tam giác rồi mới quyết định vào lệnh.

  1. KHÔ ĐẬU TƯƠNG

Khô đậu tương tháng 7 kêt phiên hôm qua cũng tăng nhẹ lên vùng 390. Hiện tại khô đậu tương đang đi vào giai đoạn sideway . Mọi người có thể đợi khô đậu tương điều chỉnh về vùng hỗ trợ cũ của nó là vùng 380 rồi tiến hành MUA.

  1. LÚA MỲ

Lúa mì tháng 7 kết phiên hôm qua tăng nhẹ lên vùng 686. Hiện tại lúa mì đang gặp vùng kháng cự khá mạnh vùng 700 nên chưa tăng. Ngoài ra lúa mì đang ở trong mô hình tam giác thu hẹp dần. Mọi người có thể đợi lúa mì vượt qua khỏi tam giác rồi mới vào lệnh.

 

  1. NGÔ

Ngô tháng 7 sau khi tăng mạnh ở đầu phiên thì đến cuối phien giảm lại khá sâu về vùng 682. Hiện tại ngô vẫn đang nằm trên trend line và lực bán của ngô đang giảm dần. Mọi người có thể canh MUA ngô khi ngô vượt vùng kháng cự cũ  là vùng 687

  1. ĐƯỜNG

Đường tháng 7 kết phiên hôm qua tăng khá tốt lên vùng 17.74. Hiện tại đường đang gặp vùng kháng cự mạnh vùng 17.80 – 17.90 Nếu đường vượt được vùng này thì khả năng đường sẽ còn lên nữa. Mọi người có thể canh mua đường khi đường break out qua khỏi vùng kháng cự đó

  1. CAFÉ ROBUSTA

Cà phê Robusta kết phiên hôm qua giảm khá mạnh về vùng 1606 sau khi đã tăng mạnh ở đầu phiên. Hiện tại và phê vẫn đang nằm trên trend line tăng giá Và đóng nến hôm qua cà phê vẫn đang nằm trên vùng hỗ trợ mạnh là 1600. Nhiều khả năng cà phê sẽ tiếp tục tăng trong những phiên tới. Mọi người có thể canh mua cà phê khi cà phê hồi về vùng 1600.

Chia sẻ:

Bình luận