Kính gửi: Quý Khách hàng,

Công Ty TNHH iShare Việt Nam (iShare) trân trọng cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ đầu tư giao dịch hàng hóa tại iShare.

iShare xin thông báo tới Quý Khách hàng Thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán

1

CTEK21

Bông sợi 05/2021

26/04/2021

Trước 23:20 ngày 22/04/2021

2

NGEK21

Khí tự nhiên 05/2021

26/04/2021

Trước 02:00 ngày 23/04/2021

3

RBEK21

Xăng RBOB 05/2021

28/04/2021

Trước 02:00 ngày 27/04/2021

 

 

 

 

 

 

 

 Rất mong Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐMXV đã ban hành ngày 10/08/2020.

iShare xin trân trọng thông báo.

Chúc Quý Khách hàng đầu tư thắng lợi!

Chia sẻ:

Bình luận