Kính gửi: Quý Khách hàng,

Công Ty TNHH iShare Việt Nam (iShare) trân trọng cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ đầu tư giao dịch hàng hóa tại iShare.

iShare xin thông báo tới Quý Khách hàng Thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day):

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 TRUM21 Cao su RSS3 TOCOM 06/2021 17/06/2021 Trước 15:00 ngày 15/06/2021
2 CCEN21 Ca cao 07/2021 17/06/2021 Trước 22:30 ngày 15/06/2021
3 NQMN21 Dầu WTI Mini 07/2021 17/06/2021 Trước 02:00 ngày 16/06/2021
4 CLEN21 Dầu WTI 07/2021 18/06/2021 Trước 02:00 ngày 17/06/2021

Chia sẻ:

Bình luận