Kính gửi: Quý Khách hàng,

Công Ty TNHH iShare Việt Nam (iShare) trân trọng cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ đầu tư giao dịch hàng hóa tại iShare.

iShare xin thông báo tới Quý Khách hàng Thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day):

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 NQMM21 Dầu WTI Mini 06/2021 17/05/2021 Trước 02:00 ngày 14/05/2021
2 TRUK21 Cao su RSS3 05/2021 18/05/2021 Trước 15:00 ngày 14/05/2021
3 CLEM21 Dầu WTI 06/2021 18/05/2021 Trước 02:00 ngày 15/05/2021

Rất mong Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2020.

iShare xin trân trọng thông báo.

Chúc Quý Khách hàng đầu tư thành công!

Chia sẻ:

Bình luận