Kính gửi : Quý Thành viên,

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo đến Quý Thành viên nội dung sau :

Thứ 6 ngày 02/04/2021 là lịch nghỉ giao dịch của các Sở nước ngoài liên thông nên các bộ phận nghiệp vụ của MXV đều nghỉ trực tối ( lịch nghỉ giao dịch chi tiết đã được gửi đến Quý Thành viên trong các thông báo trước). Do đó việc nộp tiền ký quỹ Trung tâm Thanh toán Bù trừ của Sở sẽ chỉ thực hiện đến 17h ngày 02/04/2021.

Quý Thành viên lưu ý và thực hiện theo lịch này.

Chia sẻ:

Bình luận