Kính gửi : Quý Khách hàng,

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Khách hàng Thông báo số 144/TB/MXV về việc nghỉ giao dịch một số các sản phẩm trên MXV từ 29/04 -05/05/2021.

Chi tiết như file đính kèm.

144TB vv Nghỉ giao dịch các sản phẩm trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Chia sẻ:

Bình luận