Kính gửi : Quý Khách hàng,

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Khách hàng Thông báo số 162/TB/MXV về việc nghỉ giao dịch một số các sản phẩm trên MXV từ 12/05 -14/05/2021.

Chi tiết như file đính kèm.162 TB vv Nghỉ giao dịch các sản phẩm tại Sở ngày 5.5.2021

Chia sẻ:

Bình luận