iSharefutures thông báo tới quý khách hàng  Quyết định Ban hành các mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và giao dịch liên kỳ hạn tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 20/09/2021.

Nhóm kim loại LME:

Nhôm LME thay đổi ký quỹ nằm ở mức 3575 USD.

Xem chi tiết tại file đính kèm

471QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại Sở ngày 17.9.2021 (1)

Thay đổi ký quỹ Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa:

Các mặt hàng có sự thay đổi

  • Đậu tương, Dầu đậu tương, Đậu tương mini, Khô đậu tương
  • Lúa mỳ, Lúa mỳ mini, Lúa mỳ Kansas
  • Ngô, Ngô mini
  • Cao su RSS3
  • Quặng sắt
  • Khí tự nhiên

Xem chi tiết tại file đính kèm

465QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở ngày 17.9.2021

Ban hành ký quỹ Giao dịch liên kỳ hạn các mặt hàng Nông sản:

Xem chi tiết tại file đính kèm

467QĐ vv Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại Sở ngày 17.9.2021

Ban hành ký quỹ Giao dịch liên kỳ hạn các mặt hàng Cafe:

Xem chi tiết tại file đính kèm

469QĐ vv ban hành mức ký quxy khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở ngày 17.9.2021

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

Chia sẻ:

Bình luận