Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng, sản lượng ethanol giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần trong khi kho dự trữ cũng giảm.

EIA cho biết sản lượng trong 7 ngày kết thúc vào ngày 16 tháng 10 đạt trung bình 913.000 thùng / ngày, giảm so với 937.000 thùng / ngày một tuần trước đó.
Ở Trung Tây, cho đến nay là khu vực sản xuất lớn nhất, sản lượng giảm xuống trung bình 871.000 thùng / ngày, giảm so với 900.000 thùng / ngày trong tuần trước. Đó cũng là mức thấp nhất trong ba tuần, cơ quan này cho biết.
Đó là toàn bộ sự sụt giảm của khu vực trong tuần vì sản lượng của vùng Gulf Coast trung bình không đổi ở mức 9.000 thùng / ngày và sản lượng của Rocky Mountain không đổi ở 10.000 thùng / ngày, EIA cho biết.
Cơ quan cho biết sản lượng của Bờ Đông tăng lên 13.000 thùng / ngày từ 10.000 thùng một tuần trước đó, và sản lượng của Bờ Tây từ 8.000 thùng lên 10.000 thùng / ngày.
Trong khi đó, hàng tồn kho lại giảm theo tuần. Các kho dự trữ đã giảm xuống 19,721 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 16 tháng 10 từ 20,008 triệu thùng bảy ngày trước đó, EIA cho biết trong báo cáo của mình.
Tại Hoa Kỳ, 94% ethanol được sản xuất từ ​​tinh bột trong hạt ngô.

Chia sẻ:

Bình luận