Dự đoán của hãng tin Thompson Reuters trước Báo cáo Xuất khẩu – Export Sales sẽ được USDA phát hành vào lúc 19:30 tối nay, 06/05/2021.

Dự đoán này được tổng hợp trung bình của các tổ chức uy tín nhất trên thế giới, về số liệu bán hàng của các mặt hàng trong tuần từ 23/04/2021 đến 29/04/2021.

Reuters-Du-doan-bao-cao-Export-Sales-cua-USDA-luc-1930-toi-0605

 

MXV News

Chia sẻ:

Bình luận