Kính gửi : Quý Khách hàng,

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức  quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 27/04/2021.

Lưu ý : Ký quỹ Lúa mỳ, Lúa mỳ mini thay đổi.

146QĐ Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa

Chia sẻ:

Bình luận