Kính gửi : Quý Thành viên,

 Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Thành viên Quyết định ban hành mức  quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 12/04/2021.

Lưu ý :  quỹ Đồng, Quặng sắt thay đổi.

122QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở ngày 09.04.2021

Chia sẻ:

Bình luận