ZCEZ22 – Hợp đồng Ngô kỳ hạn tháng 12/2022 Phiên giao dịch 8h20 ngày 19.10.2022 diễn biến như sau.
Sau khi phiên Mỹ 20h30 giờ VN đêm qua đã tạo đấy với một lực mua khá lớn khiến cho giá chưa thể giảm sâu được và tạo ra tâm lý ng mua tăng lên đồng thời đang hình thành cấu trúc tăng khá rõ. Tuy nhiên vì giá hiện mới trạm đỉnh cũ và các dấu hiệu như giá nằm trên EMA13, đang sideway trên ema89, nên chưa thể xác định rõ việc giá sẽ hồi tiếp, cần kiên nhẫn đợi giá phá đỉnh sau đó thường có nhịp điều chỉnh, lúc này sẽ canh sau khi điều chỉnh thường có dấu hiệu nến tăng lại lúc đó mới vào lệnh mua. Trường hợp điều chỉnh mà về đấy cũ thì cần kiên nhẫn với lệnh mua hơn nữa. Vì có thể sẽ phải quay lại với lệnh bán lúc đó, vì đó là xu hướng chính.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'CORN FUTURES (DEC 2022) 15 cBoT TradingView 682'0+ 0'2 682'2 USX BUA 696'0 692'0 7 688'0 684'0 682'0 21:04 ZCZ2022 15m 070022 DS theo dõi 676'0 19 Biểu đồ“ 672'0 Ý tưởng Ộộ Tin tức Menu'
Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

Chia sẻ:

Bình luận