_________________________
– HOSE tiếp tục lỗi, dẫn dến diễn biến cung – cầu trên thị trường không phản ánh đúng thực
tế.
– VNINDEX tiệm cận dưới kênh giá đi lên và có tín hiệu chững lại, áp lực chốt lời rất lớn.
– Các mã bank, chứng khoán đã có tín hiệu điều chỉnh, tuy nhiên lực cầu phía dưới vẫn rất
mạnh. Xu hướng tăng của nhóm này vẫn chưa bị ảnh hưởng.
– Nhóm Midcap có rất nhiều mã có thanh khoản đột biến, dòng tiền đi vào mạnh. Đặc biệt,
các mã ở HNX và Upcom.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư chú ý tránh bị cuốn tâm lý hưng phấn theo thị trường; chốt lời
từng phần đối với các mã đã tăng mạnh > 25% từ điểm mua. Nắm giữ các mã bắt đầu có
dòng tiền đi vào.
Các mã cổ phiếu có thể tham khảo: ( NĐT chú ý không mua đuổi, những pha chỉnh sẽ là
điểm vào hợp lý).
– Dòng chứng khoán: VND, SSI, HCM,…
– Dòng Ngân hàng: VCB, BID, MSB, HDB, LPB (không khuyến nghị mua đuổi).
– Một số mã cổ phiếu khác: IDC, GMD, VNB,…
_____________________________
Điểm cần lưu ý trong phiên 03/06/2021:
– Hôm nay hầu hết các Công ty Chứng khoán đều không cho Sửa lệnh trên HOSE
– Một số Công ty còn không cho Hủy lệnh vì vậy NĐT cần chú ý trong khâu đặt lệnh.

Chia sẻ:

Bình luận