Công ty TNHH iSHARE VIỆT NAM , thành viên kinh doanh thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo,
Theo quyết định số 157/QĐ/TGĐ-MXV, 158/QĐ/TGĐ-MXV, 159/QĐ/TGĐ-MXV của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ban hành ngày 29/04/2021.

Bổ sung sản phẩm Đường trắng thuộc Sở Giao dịch hàng hóa ICE EU vào danh mục hàng hóa giao dịch liên thông tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam bắt đầu từ ngày 04/05/2021.

Chi tiết vui lòng xem các tệp đính kèm.

157 Qđ vv Bổ sung Đường trắng thuộc Sở ICE EU vào danh mục hàng hóa giao dịch liên thông tại Sở
158 QĐ Ban hành mức Phí giao dịch Đường trắng tại Sở
159 QĐ Giao nhận hàng hóa khi đến hạn trong giao dịch HĐ kỳ hạn tiêu chuẩn Đường trắng tại Sở

 

Chia sẻ:

Bình luận