Báo cáo CFTC – COT: Báo cáo cam kết thương nhân mới nhất được cập nhập ngày 24/10/2021

📊 Phe BÁN của nhóm NĐT ” Người sản xuất/Nhà máy” áp đảo ở cả nông sản lẫn nguyên liệu công nghiệp
📊 Phe MUA của nhóm NĐT “ Quỹ đầu tư” áp đảo ở nhóm nông sản, trong khi nhóm nguyên liệu công nghiệp được phân bố đồng đều hơn.
bao-cao-cftc-bao-cao-cam-ket-thuong-nhan-24-10
Báo cáo CTFC – COT báo cáo cam kết thương nhân nhóm nguyên liệu công nghiệp
Báo cáo CFTC – báo cáo cam kết thương nhân nhóm nông sản

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

Chia sẻ:

Bình luận