BÁO CÁO SỐ EXPORT SALES MỚI CẬP NHẬP NHẤT 30/09/2021

Số liệu báo cáo có sự chênh lệch không quá lớn so với cùng kỳ tuần trước

bao-cao-ban-hang-export-sales
Báo cáo bán hàng export sales

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV

Chia sẻ:

Bình luận