Ngô bắt đầu 1 đợt sóng tăng, cú chỉnh hôm qua khá là thích hợp để chúng ta có điểm vào.Khuyến nghị 11/06: BUY LMT vùng 690 hoặc 677

 

 

Đậu Tương đang nằm vùng hỗ trợ (1540-1545) trên D1.
Chúng ta quan sát khi giá phá qua vùng này thì BUY & HOLD
Dầu đậu tương có quả chỉnh khá sâu,Trend dài vẫn lên. Nhà đầu tư cân nhắc có thế BUY vùng khoanh 70 và HOLD dài.

Chia sẻ:

Bình luận