Sản lượng giao hàng Đậu tương

Sản lượng giao hàng thấp hơn tuần trước và vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng giao hàng từ đầu niên vụ của Đậu tương đạt 58,387,701 triệu tấn, so với sản lượng cùng kỳ năm ngoái đã tăng 45%.

Số liệu Giao hàng Ngô

Số liệu gây thất vọng nhất khi thấp hơn sản lượng tuần trước (giảm 52%) lẫn cùng kỳ năm ngoái. Nhưng bù lại sản lượng Ngô lên tàu từ đầu niên vụ đạt 63,517,449 triệu tấn, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái 61%.

bao-cao-giao-hang

Sản lượng giao hàng xuất khẩu Lúa mỳ

Báo cáo cho thấy sản lượng tăng mạnh 49% so với tuần trước và cao hơn 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ xuất khẩu lúa mỳ của Mỹ đã giảm đáng kể khi sản lượng xuất khẩu từ đầu niên vụ đến nay đã giảm 770,660 triệu tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

Chia sẻ:

Bình luận