Từ hôm nay, 10/06/2021, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) bắt đầu giao dịch Spread. 

Trong thời gain vừa qua, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam đã tiến hành hợp tác, nghiên cứu và tập huấn cho thành viên Kinh doanh, thành viên Môi giới của sở về công tác tổ chức bắt đầu giao dịch Spread.

tap-huan-bat-dau-giao-dich-spread
Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Spread là chiến lược giao dịch về chênh lệch giá phổ biến, nhiều sản phẩm và nhiều kỳ hạn khác nhau đều áp dụng.
Nhờ Spread, nhà đầu tư có thể đồng thời MUA và BÁN một hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn khác nhằm kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá đó.

Giao dịch Spread tại MXV sẽ tạo điều kiện đa dạng hóa danh mục tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam của Quý nhà đầu tư.

Chia sẻ:

Bình luận