BẢN TIN TÀI CHÍNH KINH DOANH

BẢN TIN TÀI CHÍNH KINH DOANH TỔNG HỢP DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA NGÀY 28/09/2021

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV

Trả lời