BẢN TIN TÀI CHÍNH KINH DOANH 10/09/2021

BẢN TIN TÀI CHÍNH KINH DOANH CẬP NHẬP DIỄN BIẾN TUẦN 06/09-12/09/2021

  • Nhóm nguyên liệu công nghiệp chìm trong sắc đỏ ở tất cả các mặt hàng: Cà phê, đường, cacao
  • Do ảnh hưởng của bão IDA, nguồn cung bị đứt gãy khiến giá các mặt hàng nhóm năng lượng tăng mạnh.
  • Các mặt hàng nhóm kim loại đồng loạt giảm điểm trừ mặt hàng Đồng.

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.