Báo cáo Trạng thái quỹ của CFTC được cập nhập 2h30 ngày 21/08

bao-cao-trang-thai-ky-quy-cftc
Báo cáo trạng thái quỹ CFTC

Báo cáo cho thấy các quỹ đang tích cực mở các vị thế mua, trong khi các nhà đầu tư cá nhân vị thế mua giảm.

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.