Bản Tin Tài Chính 09/09/2021

Bản tin TCKD ngày 09 09 2021 Giá cà phê mất mốc 40000 đồng/kg do giá thế giới sụt giảm